Internet & Network solutions Extraa IS
HOME 
WEBDESIGN
DOMEINNAAM
HOSTING 
PRO-MODULES
REFERENTIES
HELPDESK
BEDRIJFSINFO
CONTACT
SITEMAP

Onze referenties
www.warram.nl

U bevindt zich in: Helpdesk > Statistieken 
Statistieken

Van alle sites die bij Extraa worden gehost, worden bezoekersstatistieken bijgehouden. U kunt deze raadplegen door in te loggen met het verstrekte wachtwoord op www.uwdomein.nl/usage. Onderstaand treft u uitgebreide informatie aan over alle statistische gegevens die doorlopend van uw domein worden verzameld.

We beginnen eerst met een samenvatting van de belangrijkste gegevens. Als u inlogt krijgt u een overzicht zoals onderstaand in beeld. De belangrijkste informatie:
- aantal bezoeken in de gele kolom.
- aantal bezoekers in de oranje kolom.
- aantal opgevraagde pagina's in de lichtblauwe kolom.

U kunt klikken op iedere 'maand' om in te zoomen op de detailgegevens van die maand.


Samenvatting per maand

Bovenstaande grafiek toont de statistieken van uw website. Iedere kleur
geeft het resultaat van een onderzoeksfunctie weer.
Groen (hits) - Aanvragen van o.a. html pagina's, beeldmateriaal of
geluidsbestanden gedurende de aangegeven maand.
Blauw (bestanden) - Het aantal bestanden, inclusief beeldmateriaal en html
files, dat na een aanvraag (groen) daadwerkelijk gedownload is.
Lichtblauw (pagina's) - Het aantal bezochte html pagina's, inclusief
beeldmateriaal.
Oranje (hosts) - Het aantal verschillende computers dat de website bezocht.
Dit getal benadert het aantal bezoeken (geel).
Geel (bezoeken) - Een differentiatie in het aantal computers. Voorbeeld:
wanneer een unieke computer uw site om 9:00 uur bezoekt, dan geldt dit als 1 host (oranje) en 1 bezoek. Wanneer dezelfde computer na minimaal een halfuur opnieuw uw website bezoekt, dan blijft de telling voor host 1, maar als bezoek wordt nu 2 genoteerd. Deze wijze van signaleren is ingevoerd, omdat dezelfde computer door verschillende personen kan worden ingezet (bijvoorbeeld op universiteiten).
Rood (KB) - De datatransmissie via de site in kilobytes.

Detailgegevens per maand
De kleurcodes corresponderen met die van de staafgrafiek. De eerste kolom geeft de maand aan. In kolom 2 tot en met 5 zijn de gemiddelden per dag genoteerd. De weergave van de maandtotalen zijn in kolom 6 tot en met 11 te vinden. Indien het einde van de maand nog niet is bereikt, gelden deze totalen tot de betreffende dag van die maand.


Maandoverzicht

Totaal hits:
Totaal aantal aanvragen dat op uw pagina gedaan is. Dit kan een aanvraag zijn die al eerder gecached is op de locatie waar de aanvraag vanaf wordt gedaan . In dat geval wordt die aanvraag niet daadwerkelijk gedownload door de aanvrager. Foutieve aanvragen worden ook meegeteld.

Totaal bestanden:
Totaal aantal bestanden dat vanaf uw site gedownload is. Dus: de daadwerkelijk verzonden bestanden.

Totaal bezoeken:
Wanneer een unieke computer de website om 9:00 bezoekt is dit 1 host (oranje) en 1 bezoek. Wanneer diezelfde computer na minimaal een half uur weer de website bezoekt is dit nog steeds 1 host, maar 2 bezoeken. Dit is er omdat 4 mensen natuurlijk ook dezelfde computer kunnen gebruiken, zoals bijvoorbeeld op een universiteit.

Totaal pagina's:
Dit is het totaal aantal html pagina's dat door de bezoekers deze maand zijn bezocht. En pagina met 3 plaatjes is dus 1 pagina.

Totaal KB:
Totale hoeveelheid informatie (in kilobytes) dat via uw site verzonden is.

Totaal verschillende hosts:
Totaal aantal verschillende locaties waarvandaan uw site opgevraagd is.

Totaal verschillende URL's:
Totaal aantal verschillende url's dat men op uw site aanvraagt.

Totaal verschillende verwijzers:
Totaal aantal verschillende locaties op het www waarvandaan naar uw site verwezen wordt.

Totaal verschillende browsers:
Totaal aantal verschillende browsers die uw site opvragen gedurende de maand. NB. Verschillende Netscape versies vallen bijvoorbeeld onder Mozilla, terwijl u bij Internet Explorer MSIE zal zien staan. Ook zoekmotoren e.d vallen onder deze optie.

Gem. hits per uur
Gemiddeld aantal aanvragen die elk uur ontvangen wordt op de site.

Max. hits per uur
Maximum aantal aanvragen die binnen zijn gekomen op de site in een uur gedurende de maand.

Gem. hits per dag
Gemiddeld aantal aanvragen die op de site is ontvangen per dag.

Max. hits per dag
Maximum aantal aanvragen die binnen zijn gekomen op de site op een dag gedurende de maand.

Gem. bestanden per dag
Gemiddeld aantal bestanden die op de site zijn aangevraagd per dag (html/plaatjes/cgi/geluiden).

Max. bestanden per dag
Maximaal aantal bestanden die op de site zijn aangevraagd op een dag gedurende een maand(html/plaatjes/cgi/geluiden).

Gem. pagina's per dag
Gemiddeld aantal pagina's die op de site zijn aangevraagd per dag (html-pagina's).

Max. pagina's per dag
Maximaal aantal pagina's die op de site zijn aangevraagd op een dag gedurende een maand(html-pagina's).

Gem. bezoeken per dag
Gemiddeld aantal bezoeken die op de site zijn aangevraagd per dag.

Max. bezoeken per dag
Maximaal aantal bezoeken die op de site zijn aangevraagd op een dag gedurende een maand.

Gem. kilobytes per dag
Gemiddeld aantal kilobytes die op de site zijn aangevraagd per dag.

Max. kilobytes per dag
Maximaal aantal kilobytes die op de site zijn aangevraagd op een dag gedurende een maand.


Hits per 'Response Code'

Bij deze functie wordt bijgehouden met welke verschillende meldingen de server beantwoord heeft bij het opvragen van de pagina' s op uw sites. Voorbeeld: Als een bezoeker een pagina opvraagt die niet langer bestaat dan komt er bijv. een "Error 404 - Not Found". Deze laatste melding wordt dan gelogd en toegevoegd aan het nummer van "404" codes die opgevraagd zijn door bezoekers op uw site. Voor meer informatie over de verschillende gebruikte error codes verwijzen wij u naar Status codes in HTTP (engels), te vinden via Google.
 


Dagelijks bezoek per maand

Groen (hits) Dit zijn de aanvragen van bijvoorbeeld html pagina's, plaatjes of geluidsbestanden gedurende de betreffende maand.
Blauw (bestanden) Deze staan voor het aantal bestanden dat vanaf de site is gedownload gedurende de betreffende maand. Dit is inclusief alle plaatjes en html files die op uw site opgevraagd zijn. Hits kun je dus zien als het aantal verzoeken om een bestand en Files als het aantal bestanden dat aan dat verzoek hebben voldaan.
Lichtblauw (pagina's) Dit is het aantal html pagina's dat door de bezoekers zijn bezocht. En pagina met 3 plaatjes is dus 1 pagina.
Oranje (hosts) Dit is het aantal verschillende computers die de website hebben bezocht. Dit getal komt het dichtst in de buurt van het aantal bezoekers dat de site bezocht heeft.
Geel (bezoeken) Wanneer een unieke computer de website om 9:00 bezoekt is dit 1 host (oranje) en 1 bezoek. Wanneer diezelfde computer na minimaal een half uur weer de website bezoekt is dit nog steeds 1 host, maar 2 bezoeken. Dit is er omdat 4 mensen natuurlijk ook dezelfde computer kunnen gebruiken, zoals bijvoorbeeld op een universiteit.
Rood (KB) Dit laat zien hoeveel data (in kilobytes) er getransporteerd is via de site.

Dagelijkse statistieken voor de betreffende maand:
Deze bovenstaande tabel laat de statistieken van elke dag in de maand zien. Elke kolom is onderverdeeld in subkolommen. De linker kolom laat de exacte totalen zien. In de rechter kolom ziet u de percentages van het totaal van de maand.Bezoeken per uur
De staafgrafiek hierboven is een uur op uur grafiek waaruit u kunt opmaken wat de hoeveelheid verkeer is die uw site in de maand genereert. Per tijdsstaaf is dat de hoeveelheid aanvragen en de hoeveelheid KBytes die u site gegenereerd heeft.
 


Overzicht per uur

Bovenstaande tabel is voor de statistieken over elk uur in de betreffende maand. Elke kolom is onderverdeeld in 3 subkolommen. De linker kolom is voor het gemiddelde voor dat uur, de daarop volgende laat de exacte totalen voor dat uur zien en bij de laatste van die drie een percentage van de totalen voor de hele maand. Voorbeeld: Onder de aanvragen kolom ziet u de gemiddelde cijfers van de aanvragen die voor dat specifieke uur gedaan zijn, op elke dag in die maand. In de volgende subkolom laat de totale cijfers van aanvragen zien die gedaan zijn in dat uur, elke dag van die maand. Dan ziet u tenslotte in de laatste subkolom het percentage van totale aanvragen die in dat uur gedaan zijn.Top 30 van URLS's:
Dit is een top 30 van webpagina's die het meest zijn bezocht gesorteerd op aantal hits. Daarnaast staat het percentage van de totalen voor de hele maand. Het aantal kilobytes is het aantal kilobytes dat er totaal die maand door de pagina is aangekomen bij de bezoekers. Daarnaast staat weer het percentage van de totalen voor de hele maand.Dit is een top 10 van de pagina's die de bezoeker als laatste bezocht.Dit is een top 30 van hosts die de meeste hits hebben gemaakt. Daarnaast staan ook het aantal bestanden, kilobytes en bezoeken van deze host.Dit is een top 10 zoals hierboven maar dan gesorteerd op het aantal kilobytes dat deze host heeft binnengehaald.Dit is een top 30 van pagina's die naar de site verwijzen.Dit is een top 20 van zoektermen die het meest gebruikt zijn bij zoekmachines om deze site te vinden.De top 15 van de meest gebruikte browsers bij het opvragen van uw site.Overzicht per land middels landenschijf 


 

Domeinnaam

Registreer hier uw domeinnaam! Registreer hier uw domeinnaam!

Hosting

100MB
Bekijk hier ons hostingaanbod

  © Copyright 2003 - Extraa